ВУЗ ШАГ
счетчик посещений

Охорона праці

Інструктажі з питань охорони праці проводяться з працівниками навчальних закладів у процесі трудової діяльності.

Навчання з питань безпеки життєдіяльності проводиться з вихованцями під час організації різних форм діяльності: спеціально організовані навчальні заняття, ігри, самостійна діяльність (художня, рухова, дослідницька, трудова тощо), індивідуальна робота, спостереження , екскурсії, свята, розваги тощо.

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів

Працівники навчальних закладів під час прийняття на роботу періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Порядок проведення інструктажів з охорони праці з працівниками в навчальних закладах визначається Типовим положенням.

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з усіма працівниками:
які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти,стажук роботи та посади;
які прибули до навчального закладу з інших навчальних закладів, установ, організацій і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цього навчального закладу (відрядження, стажування тощо).

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом з охорони праці або іншою особою, на яку, відповідно до наказу (розпорядження) керівника, покладається цей обов’язок і яка в установленому Типовим положенням порядку пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано. Програма інструктажу затвержується керівником навчального закладу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , який зберігається службою охорони праці або керівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж з охорони праці проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до навчального закладу;
який переводиться з одного структурного підрозділу навчального закладу до іншого;
який виконуватиме нову для нього роботу;
відрядженим іншим навчальним закладом та який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними в навчальному закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Програма первинного інструктажу розробляється керівником структурного підрозділу (вихователем-методистом, завгоспом, шеф-кухарем тощо) узгоджується з керівником служби охорони праці та затверджується керівником дошкільного закладу.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі .

Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Перелік професій і посад працівників, які проходять повторний інструктаж, затверджуєтьься керівником дошкільного закладу.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводиться:
при введенні в дію нових або переглянутих нормативно- правових актів з охорони праці, а також при внесені змін і доповнень до них;
при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів й інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводить керівник структурного підрозділу на робочомі місці або в кабінеті охорони праці індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Запис про проведення позапланового інструктажу з охорони праці робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі .

Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться:
при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;
при проведенні робіт, на які, відповідно до законодавства, оформляються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводить керівник структурного підрозділу індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Запис про проведення цільового інструктажу з питань охорони праці робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі .

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж з охорони праці здійснюється відповідно до Типового положення. 

 

 

Матеріали вступного інструктажу  з охорони праці для працівників дошкільних навчальних закладів .docx