счетчик посещений

Охорона праці в дошкільному закладі

ОХОРОНА ПРАЦІ В ДНЗ

Програма вступного інструктажу

 

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться:

 1. З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову). Незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади.
 2. З учнями або вихованцями, які прибули в організацію для проходження виробничої практики
 3. З вихованцями навчально – виховному закладі перед початком трудового і професійного навчання в групах, майстернях, тощо.
 4. За програмою, розробленою службою охорони праці і затвердженою керівником навчально – виховного закладу.
 5. Проведення інструктажу реєструється у спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Перелік питань первинного інструктажу

Позаплановий інструктаж

Проводиться:

 • при введенні в дію нових або переглянутих актів по охороні праці;
 • при зміні технологічного процесу, або зміні модернізації устаткування, приладів та інструментів;
 • про порушення працівником, вихованцем нормативних актів, аварій чи отруєнь;
 • на вимогу працівників органу державного нагляду за охорону праці, вище стоячої організації або державної виконавчої влади у випадку якщо виявлено працівником незнання безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці.
 • При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – більше ніж 60 днів;
 • обсяг та зміст інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причини і обставин, що викликали необхідність його проведення

 

Повторний (позаплановий) інструктаж

 

Повторний інструктаж має на меті забезпечити краще засвоєння працівниками початкових знань і правил безпечного виконання роботи. Він супроводжується усім опитуванням для з’ясування ступеня засвоєних знань.

Інструктаж можна проводити для групи працівників, вихованців однієї професії, проте в групі не повинно бути більше 15-20 чоловік.

Керівництво навчального закладу встановлює для кожного підрозділу і для різних професій строки періодичного інструктажу, враховуючи при цьому, що кожний співробітник, вихованець повинен проходити повторний інструктаж не рідше як два рази на рік, а при роботі з підвищеною небезпекою, джерелами іонізуючих випромінювань - не рідше як 4 рази на рік.

Якщо деякі працівники порушують інструкції з техніки безпеки, а також у зв’язку з нещасним випадком, керівник підрозділу призначає позачерговий (повторний) інструктаж.

Кожний працівник, учень, з яким трапився нещасний випадок, після відновлення працездатності і перед тим, як приступити до роботи, проходить в обов’язковому порядку інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці.

Повсякденний (поточний) інструктаж

Повсякденний(поточний) інструктаж проводиться:

 • перед початком роботи,
 • після доручення нової роботи,
 • під час роботи, у процесі нагляду за ходом виконання дорученої роботи,
 • при особистому звертанні працівника або вихованця,

Інструктаж має на меті ознайомити працівника, вихованця з безпечними способами виконання дорученої роботи.

Повсякденний інструктаж має бути коротким, містити чіткі, конкретні вказівки і в разі потреби супроводжуватись показом правильних і безпечних прийомів роботи.

У процесі роботи керівник зобов’язаний систематично контролювати виконання кожним вихованцем або працівником даних йому під час інструктажу вказівок. Для працівників та вихованців, які не виконують інструкцій з техніки безпеки, інструктаж потрібно повторити.

Діючим законодавством не встановлена форма документа, в який вносився б запис про те, якщо працівник проінформований керівником під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторах, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Такі записи можуть бути внесені в особливу картку (форма Т-2). Затверджену Міністерством статистики України наказом від 2 серпня 1993р. №180, або акт атестації робочого місця.

Цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж провидиться при:

 • при виконанні разових робіт, не пов’язаними з безпосередніми обов’язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами закладу тощо);
 • ліквідації аварій, стихійного лиха;
 • при проведенні робіт на які оформлюються наряд – дозвіл та інші документи;
 • екскурсіях по закладу, за межі закладу;
 • організація масових заходів з вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).