счетчик посещений

Методична робота

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

Методичний кабінет є «мозковим центром» дошкільного закладу та акумулює кращий досвід колективу. Методист закладу Калмикова І.В.  організовує методичну роботу з педагогами, вирішуючи основні напрями діяльності колективу, серед яких обов’язковим є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, забезпечення розвивального середовища і створення оптимальних умов для особистісно орієнтованого навчання та розвитку творчої особистості дитини.

 

   

 

У методичному кабінеті зібрано фахову літературу, педагогічні періодичні видання, творчі напрацювання педагогів, кращі зразки конспектів занять, свят, розваг, постійно організовується виставка новинок методичної літератури.

Методична робота в дошкільному закладі ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

 

  

Методична робота спрямована на:

•    вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

•    стимулювання творчого потенціалу;

•    підвищення педагогічної культури вихователів;

•    вдосконалення педагогічної майстерності;

•    розвиток спеціальних умінь та навичок;

•    формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

   Методична робота базується на таких принципах:

•    гуманізм, демократизм;

•    педагогічна співпраця з вихователем;

•    робота в режимі довіри, доброзичливості;

•    творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

•    допоміжно-регульований контроль;

•    надання вихователеві права вибору;

•    системність методичних заходів;

•    щоденна допомога;

•    випереджальний характер методичної роботи.

 

   Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

   Колективні:

інструктивно-методичні наради;

педагогічні ради;

педагогічні читання;

теоретичні семінари;

семінари-практикуми;

колективні перегляди освітнього процесу.

   Групові:

методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

робота творчих груп;

консультації.

   Індивідуальні:

наставництво;

самоосвіта;

взаємовідвідування;

робота над проблемними питаннями;

атестація.

 

         

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/recomend.html

 


1
2